Hakkımızda

Birliğimiz Mülga 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu ve bu Kanuna İstinaden yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan  Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri  Hakkında Yönetmelik  çerçevesinde 2006 yılında kurularak 20 Aralık 2006 yılında Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü  tarafından Tescil edilmiştir.

Şuandaki Yasal dayanağı ise 5996  Sayılı  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu  ve Kanuna istinaden 08.04.2011 tarih ve  27899 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerin Kurulması  ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  olup özetle Islah yolu ile yetiştirilen hayvanların  Genetik potansiyellerinin arttırılarak üstün verimli hayvanların elde  edilmesi , Yerli Gen Kaynaklarının Korunması ,bunların Kayıtlarını tutulması amacıyla Kurulmuştur. Birliğin icra Organı  yönetim Kuruludur. Yönetim  Kurulu  Başkan Mehmet AKDOĞAN, Başkan yardımcısı  Turan UĞUZ, Muhasip Üye İbrahim GÖKTEPE, Sekreter Üye Süleyman KOÇAN  ile üyeler Hüsnü GELEN, Mehmet  ARSLAN  VE Kemal ÇEVİK’ ten  oluşmaktadır.

2014-2015 Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği. Tüm Hakları Saklıdır.